Välkommen till maskinteknologsektionen!

Hemsidan är under konstruktion. Vid frågor kontakta Carl Westin, InformationsChef.

Kontaktuppgifter styrelsen:

Ordförande
Amund Lindgren
ordf@maskinteknologsektionen.se
070-888 56 99
Vice ordförande
Terese Eriksson
vordf@maskinteknologsektionen.se
072-236 83 92
Aktivitetssamordnare
Sophie Sandberg
asam@maskinteknologsektionen.se
073-247 73 24
Studieutvecklingssamordnare
Mikael Lundgren
stuts@maskinteknologsektionen.se
070-546 87 21
InformationsChef
Carl Westin
info@maskinteknologsektionen.se
073-594 06 26
Internationellt ansvarig
Viktor Eriksson
inta@maskinteknologsektionen.se
070-624 19 55
Näringslivsansvarig
Simon Berntsson
nara@maskinteknologsektionen.se
076-771 29 09
Alumniansvarig
Hanna Ericsson
alumni@maskinteknologsektionen.se
073-982 48 01
Marknadsföringsansvarig
Cecilia Skalk
mafo@maskinteknologsektionen.se
073-969 13 93
Intendent
Moa Källgren
intendent@maskinteknologsektionen.se
070-617 90 93
FestMaskinist
William Andersson
festmaskinist@maskinteknologsektionen.se
076-948 20 58
BästEMMA
Johanna Hedegård
ordf.emma@maskinteknologsektionen.se
073-025 15 43
Ansvarig mottagningen
Robert Pettersson
info.mpire@maskinteknologsektionen.se
070-404 99 20